Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

To all loyal followers of Kaicho Jon Bluming’s official International Budo Kaikan

To all loyal followers of Kaicho Jon Bluming’s official International Budo Kaikan:

It is with great concern we have to notify our members of some fake information that has been brought to our attention during the last months.

Firstly, an expelled member from France, Lionel Bricnet, has created a fake IBK website (ibk.world), and is stating it is an authorised and official site.
Through this official letter we want to inform you that this is absolutely not the case. Also, Lionel Bricnet is approaching official IBK members and spreading lies and fake news to them, in the hope of getting them to join his unofficial “IBK” organization.
This includes the ridiculous statement that Kancho Eric has been hacking the ibk.nl website, and was adding his own information or the ridiculous recent fact that was published on Facebook by Lionel Bricnet that Kancho Jan would have become their new technical director.
This is completely lied! Remember that, if the information is not posted on the official ibk.nl website, or its IBK approved sites, then it is not official.
We were also told by several indignant IBK country representatives that their name was added to the fake IBK website (ibk.world) and that this happened without their knowledge and explicit permission. So check the fake IBK website (ibk.world) on a regular basis and if your name was incorrectly published there, we recommend that you take further legal action.


Secondly, there seems to be many fake certificates being given to students. Both IBK Kancho’s are afraid that students who train hard and take an exam will eventually receive false certificates. They have paid good money for a worthless piece of paper. Their certificates will not be recognized by the official IBK , so all that hard work and money is for nothing.
A degree that has not been obtained officially will also not be published online on the official IBK website. An official IBK certificate will have a copy of Kaicho Jon Bluming’s signature and will always be provided with a stamp and signature from the Kancho of the specific department Kyokushin Full Contact Karate or Kyokushin Budokai All-Round Fighting. So, please check your certificate and if it does not meet the official IBK conditions, we advise you to take further legal action.

If in doubt, please check the official IBK website. If you are contacted by anyone from the ibk.world organization, you are strongly advised to pass this information on to an IBK-official.


Nederlands 

Aan alle trouwe volgers van Kaicho Jon Bluming’s officiële International Budo Kaikan:
Het is met grote bezorgdheid dat we onze leden op de hoogte moeten stellen van bepaalde valse informatie die ons de afgelopen maanden ter kennis is gebracht.

Ten eerste heeft een uitgesloten lid uit Frankrijk, Lionel Bricnet, een nep-IBK-website (ibk.world) gemaakt en beweert dat het een geautoriseerde en officiële site is. Via deze officiële brief willen wij u informeren dat dit absoluut niet het geval is. Lionel Bricnet benadert ook officiële IBK-leden en verspreidt leugens en nepnieuws aan hen, in de hoop dat ze zich bij zijn onofficiële "IBK" -organisatie kunnen aansluiten.
Dit omvat de belachelijke verklaring dat Kancho Eric de ibk.nl-website zou hebben gehackt en er zijn eigen informatie aan zou hebben toegevoegd of het belachelijke recente feit dat op Facebook werd gepubliceerd door Lionel Bricnet dat Kancho Jan hun nieuwe technische directeur zou geworden zijn.
Dit is helemaal gelogen! Onthoud dat, als de informatie niet op de officiële website van ibk.nl of op de andere IBK goedgekeurde sites wordt geplaatst, deze niet officieel is. 
We kregen ook van meerdere verontwaardigde IBK landsvertegenwoordigers te horen dat hun naam werd toegevoegd aan de nep-IBK-website (ibk.world) en dat dit gebeurde zonder hun medeweten en uitdrukkelijke toestemming. Controleer dus op regelmatige tijdstippen de nep-IBK-website (ibk.world) en indien uw naam daar onterecht gepubliceerd werd, raden we u aan om verdere juridische stappen te ondernemen.

Ten tweede blijkt dat er heel wat nepcertificaten worden gegeven aan studenten. Beide IBK Kancho's zijn bang dat studenten die hard trainen en een examen afleggen, uiteindelijke valse certificaten overhandigd zullen krijgen. Het blijkt dat ze dan goed geld hebben betaald voor een waardeloos stuk papier. Hun certificaten worden niet erkend door de officiële IBK, dus al het harde werk dat verricht werd en het geld dat betaald werd blijkt voor niets te zijn. Een niet-officieel behaalde graad zal ook niet online worden gepubliceerd op de officiële IBK website. Een officieel IBK-certificaat bevat een kopie van de handtekening van Kaicho Jon Bluming en wordt altijd voorzien van een stempel en handtekening van de Kancho van de specifieke afdeling Kyokushin Full Contact Karate (Jan De Bruin) of Kyokushin Budokai All-Round Fighting (Eric Van Vaerenbergh). Controleer dus steeds uw certificaat en als het niet aan de officiële IBK voorwaarden voldoet, raden we u aan om verdere juridische stappen te ondernemen.

Raadpleeg bij twijfel de officiële IBK-website. Als iemand van de ibk.world-organisatie contact met u opneemt, wordt u ten zeerste aangeraden deze informatie door te geven aan een IBK-functionaris.

Osu, 

IBK board