Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

Aan alle trouwe volgers van Kaicho Jon Bluming’s officiële International Budo Kaikan

There are no translations available.

logo_zwart

 

Dit is een bericht voor alle IBK Budoka wereldwijd, ongeacht de stijl. Het volledige bestuur van de IBK, bestaande uit zowel de Kyokushin Full Contact Karate divisie als Kyokushin Budokai All-Round Fighting divisie, zou jullie graag willen laten weten dat er enkele instructeurs zijn die beweren dat zij bepaalde bevoegdheden en concessies hebben gekregen van Kaicho Jon Bluming.

Hoewel dit op een gegeven moment in de tijdlijn misschien uit een gedeeltelijke waarheid bestond, was dit in geen geval de laatste wens van Kaicho Jon Bluming in het laatste hoofdstuk van zijn leven. Hij besloot dat hij mensen nodig had die hij daadwerkelijk kon vertrouwen, die ongeacht wat er zou gebeuren zijn filosofie en krijgskunst steeds zouden blijven voortzetten en onder geen enkele voorwaarde de personen die een verborgen agenda hadden voor macht of rijkdom. Op 2 juni 2018 had Kaicho Jon Bluming zijn laatste officiële vergadering die plaats vond bij hem thuis en waarvan een video werd gemaakt voor het geval dit in de toekomst nodig mocht blijken. Deze video toont dan ook duidelijk aan dat Kaicho nog perfect in staat was om dergelijke beslissingen te nemen. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat alle beslissingen die Kaicho op deze officiele vergadering maakte, alle eerder genomen regelingen uit het verleden automatisch vervangen. Zo besliste hij om Jan De Bruin Kancho te maken van de IBK Kyokushin Full Contact Karate divisie en Eric Van Vaerenbergh Kancho van de Kyokushin Budokai All-Round Fighting divisie. Op hetzelfde moment besliste Kancho Eric Van Vaerenbergh, met de uitdrukkelijke goedkeuring van Kaicho Jon Bluming, om zowel Hanshi Tom Madsen en Hanshi Marc Howes tot zijn speciale adviseurs te maken binnen de IBK All-Round Fighting bestuursraad. Kancho Jan De Bruin stelde eveneens met de uitdrukkelijke toestemming van Kaicho Jon Bluming bekwame adviseurs aan binnen de Kyokushin Full Contact Karate bestuursraad. Wanneer beide bestuursraden van elke divisie samen zetelen vormen zij de IBK bestuursraad. Voor alle duidelijkheid...de mandaten die gekoppeld zijn aan de functies die specifiek door Kaicho Jon Bluming werden toegekend zijn definitief en onherroepbaar. Deze uitgereikte mandaten hebben nagenoeg geen enkele verbintenis met bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld in het bezit zijn van een hogere Dan graad of eerder verworven sportieve resultaten maar eerder met de inzet en de opoffering die iemand gedurende tientallen jaren voor het algemeen belang van de IBK heeft gemaakt.

Beide Kancho's en hun adviseurs proberen de ware identiteit van Kaicho Jon Bluming's IBK te behouden en verder te ontwikkelen, maar hebben het punt bereikt waarop verschillende leden nu opzettelijk proberen de organisatie te saboteren. Om die reden heeft de IBK bestuursraad geen andere opties meer dan alle contact met deze personen te beëindigen en hun volledige informatie alsook dat van al hun volgers definitief van de officiele IBk website te verwijderen.

Osu,

IBK bestuurraadsleden
Chris Dolman
Jan De Bruin
Eric Van Vaerenbergh
Marc Howes
Tom Madsen
Bert Ruhe